Асоциация на Служителите от МВР, работили и работещи срещу организираната престъпност

Дейност

Основната дейност на асоциацията е насочена към подпомагане на законните действия на правозащитните и правоохранителни органи, осъществяване на граждански контрол при зашита на правата, интересите и собствеността на гражданите и към подпомагане на служители на МВР, пострадали при изпълнение на служебните си задължения и на техните семейства.

За нашата дейност най-добре говорят резултатите

МВР

ГДБОП

София
Париж
Лондон
Чикаго
Ню Йорк