Асоциация на Служителите от МВР, работили и работещи срещу организираната престъпност

Албум членове и приятели

МВР

ГДБОП

София
Париж
Лондон
Чикаго
Ню Йорк