Асоциация на Служителите от МВР, работили и работещи срещу организираната престъпност

Проф. Д-р Тодор Кантарджиев бе награден от управителния съвет на АС на МВР с плакет и благодарствено писмо

Днес, 24.06.2020 г., управителният съвет на АС на МВР награди с плакети и благодарствени писма всички членове на Националния оперативен щаб за техния принос в борбата срещу COVID-19.

Проф. Д-р Тодор Кантарджиев, дмн, мзм, получи и специални благодарности за неговата високоотговорна дейност като Директор на НЦЗПБ и Член на Националния оперативен щаб, за организирането и координирането на дейностите на компетентните органи във връзка с борбата срещу COVID-19 в България.