Асоциация на Служителите от МВР, работили и работещи срещу организираната престъпност

Заместник председателя на УС на АС на МВР Иван Кръстанов връчи благодарствено писмо и почетен плакет на проф. д-р Асен Георгиев Балтов, д.м. Изпълнителен директор на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“

На 28.07.2020 година заместник председателя на УС на АС на МВР Иван Кръстанов връчи благодарствено писмо и почетен плакет на проф. д-р Асен Георгиев Балтов, д.м. Изпълнителен директор на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“.Повод за награждаването е цялостния принос ,професионалното и хуманно отношение на проф.д-р Асен Балтов в здравеопазването и борбата с ,,Ковид 19″.

Заместник председателя на УС на АС на МВР Иван Кръстанов връчи благодарствено писмо и почетен плакет на проф. д-р Асен Георгиев Балтов, д.м. Изпълнителен директор на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“