Асоциация на Служителите от МВР, работили и работещи срещу организираната престъпност

Малко календарче за членове на асоциацията

Малко календарче за членове на асоциацията