13.02.2021 г.Видеообръщение на изпълнителния директор на ЕВРОПОЛ Катрин Де Бол