Асоциация на Служителите от МВР, работили и работещи срещу организираната престъпност

Oчаквайте новия календар за 2022 година

Малко календарче за членове на асоциацията