Иван Кръстанов награждава с почетен плакет и грамота Министъра на вътрешните работи Бойко Рашков.

Жест в знак на благодарност за постигнатите резултати в борбата с организираната престъпност и запазването на националната сигурност.